YAPACAKLARIMIZ

Sevgili Sitemiz sakinleri

Sitemizin Daha Temiz ve daha düzenli olabilmesi için

1.- Didim belediyesi Temizlik işleri müdürlüğü ile temasa
geçerek Sitemiz de çöp toplama gün ve saatlerinin programını temin edip Web
sitemizde yayınlayarak sizler tarafından takibini sağlamak ve olabilecek
aksaklıkların önüne geçebilmek.

2.- Sitemizin büyük bir haritasını yaptırarak, Bu haritada ;

      a.-Cadde ve
sokak isim leri

      b.- Ada ve
Parsel numaraları

      c,- Kapı
numaralarının  ve o parselde ev olduğunu
gösterir amblemin bulunmasını sağlamak

      Yaptırılacak bu
haritayı sitemizin görünür bir yerine monte ederek;

      a.-
Jandarma,  İtfaiye, Ambulans ve diğer
önemli kolluk kuvvetlerinin en kısa sürede adrese   ulaşmalarını 
temin etmek.

      b.- Gelen
misafirlerimizin  ellerindeki adreslere
en kısa yoldan ulaşmalarını temin etmek.

3.- Sitemizin ana ve ara yollarının elden geçirilmesi kış
gelmeden hiç olmazsa çukurlarının kapatılması için gerekli mercilerle temas
kurup gerekenleri yaptırmak için çalışmak.

4.- Büyük şehir Belediyesi 
ile temasa geçerek Sitemiz ile Didim ilçesi arasında Sarı Civciv denen
küçük otobüslerden çalıştırılması suretiyle Didim ile sitemiz arasında bir
ulaşım sağlanması hususunda gerekli işlemleri başlatmak.

5.- Büyükşehir Belediyesi veya Didim belediyesi ile temasa
geçerek, Ana yol kenarında, sitemizin giriş ağzında Otobüs, minübüs ve vasıta
beklemeye yarayacak, kişileri güneşten ve yağmurdan da koruyabilecek her iki
yakada birer durak yaptırılması hususunda girişimlerde bulunmak.

6.- Büyükşehir veya Didim Belediyesi ile temasa geçerek
sitemizin uygun bir park alanı nın yeşillendirilmesi, oturulacak yerlerin
tanzim ve düzenlenmesi ve sitemiz içerisinde uygun görecekleri bir yerlere de
Jimnastik ve egzersiz aletlerinin konulması için çalışmak.

7.-Sitemiz içerisinde küçük bir Yöresel ürünlerin satıldığı,
bir köy pazarı kurulması için gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak.

8.- Sitemiz içerisinde bulunan ve halen bomboş duran ve
oradan sitemiz için toprak alındığını bildiğimiz bir yer bulunmaktadır. Bu
yerin ağaçlandırılması için mevcut bulunan Vakıflarla temasa geçerek neler
yapabileceğimizi araştırmak, Bu konuda kimler sponsor olabilir bunları
araştırmak,

Bu konuda siz site sakinlerimizin ve kooperatif
ortaklarımızın da bu konuda yapabilecekleri bir şeyler olursa lütfen bizimle
temasa geçinki. Bizden sonra ki çocuklarımıza güzel bir orman bırakalım.