DERNEĞİMİZİN AMAÇLARI


1.- Gayemiz siz site sakinleri arasında koordinasyon ve
iletişimi sağlamak, sizlerin sorun ve dertlerinden bizlere intikal edenler
hakkında gerekli işlemleri  çözmeye
çalışmak ve takip etmek,

2.-Sosyal ve kültürel konularda etkinlikler düzenlemek ve
site sakinlerinin tanışması ve kaynaşması için gerekli girişimlerde bulunmak,

3.- Bilindiği gibi sitemizin yönetimi , Kooperatif
tarafından yürütülmektedir. Bu kooperatifimizin başında da 20 senedir
değiştirmeyi beceremediğimiz bir başkan vardır. Bu başkan ve diğer üyeler ile
denetçiler, İzmir 12.nci Ağır Ceza Mahkemesin de yargılanmaktadırlar.  Biz Dernek Kurucu üyeleri de anılan  Mahkeme de, MÜDAHİL olarak duruşmalara
katılmakta ve iddia ve savunma gibi konularda gerekli işlem ve düşüncelerimizi
belirtmekteyiz. Dernek kurucu üyeleri olarak bu davayı sonuna kadar takip
edecek ve bu mahkeme safhaları ve gelişmeleri hakkında siz sakinleri devamlı bilgilendireceğiz.

4.-Sizlerden gelecek olan dilek ve istekler doğrultusunda,
sitemizin güzelleşmesi ve imarı için, Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse
Didim Belediyesi ile temas ve girişimlerde bulunmak,

5.- Site sakinlerinin kooperatifle olan sorun ve istekleri
hakkında gerekli danışmanlık hizmeti 
vermek,

Bunlar başlangıç amaçlarımız. Dernek üyelerimiz çoğaldıkça
ve katkıları arttıkça yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.

YETERKİ BİRLİK VE BARABERLİK İÇİNDE olalım.